Boek

 

boek

link klik hier

‘De taal van de traan’ Een narratieve reconstructie
‘De taal van de traan’ Een sapstroom naar de zorg
‘De taal van de traan’ Een betekenisvol gedrag
‘De taal van de traan’ Wie decodeert de boodschap?
‘De taal van de traan’ In het oog van de zorg

 

Tranen zijn pertinent aanwezig in de zorg en de hulpverlening.
De taal van de traan bevat een waaier verkenningen van mensen uit zeer verschillende disciplines: onderzoekers, docenten en practici.
Vrouwen en mannen huilen van verdriet of van geluk, van kwaadheid of van ontroering, uit verzet of wegens onbegrip van anderen. Waarom huilen we in deze sterk verschillende situaties? Rik Pinxten geeft een antwoord op die vraag vanuit een antropologisch perspectief.
Wat bedoelen we met het woord ‘traan’? Jean Paul Van Bendegem beschrijft drie families van tranen omdat er volgens hem geen sluitende definitie is. Hugo Stuer beaamt dat en stelt het stimulus-responsmodel en het biopsychosociale model voor om tranen te ordenen.
Volgens Ad Vingerhoets is huilen eerst en vooral een signaal voor anderen dat je hulp of bescherming nodig hebt. Hij vraagt zich af wat ertoe geleid heeft dat mensen in bepaalde emotionele situaties tranen gingen produceren.
Tranen kunnen ons uit ons evenwicht brengen. We weten niet meer zo goed hoe we ons moeten gedragen en dat is nog meer het geval voor professionals die met verdriet geconfronteerd worden. Peter Walleghem bespreekt de fundamentele ambiguďteit van de professionele houding ten aanzien van verdriet.
Erik De Belie, Mieke Leroy, Stijn Vandevelde en Geert Van Hove geven ons een beeld van de relatie hulpverlener-cliënt. De gezamenlijke zoektocht van de hulpverlener en de ouders leidt in elk geval tot openheid en durf om kwetsbaarheden te uiten.
De anonieme medewerkers van Tele-Onthaal confronteren ons met de telefonische en virtuele tranen waarmee ze dagelijks te maken hebben.
Peer van der Kreeft geeft ons een inzicht in de plaats van tranen in de drughulpverlening in therapeutische gemeenschappen of communes.
Tot slot toont Hugo Stuer met casusmateriaal het belang van zowel biologische als psychologische factoren en de sociale context bij het fenomeen van het niet-huilen.
'De taal van de traan' is een boek dat je niet alleen aan het denken zet; het wil ook een steun zijn in je dagelijkse praktijk als hulpverlener.
Christian Van Kerckhove is wetenschapper en filosoof. Hij doceert filosofie, sociale filosofie en ethiek aan het departement Sociaal-Agogisch Werk, Hogeschool Gent. Samen met zijn collega Eva Vens is hij editor van Overgangsrituelen (Standaard Uitgeverij, 2010).
Hugo Stuer is huisarts in een plattelandsgemeente. Hij deed aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen onderzoek in medisch-antropologisch perspectief over ‘de maagklacht anders bekeken’. Zijn interesse in de traan vloeit voort uit een jarenlange verkenning van de theorie van humor en lachen in de geneeskunde.
Nadine De Stercke is maatschappelijk assistente en relatie- en gezinstherapeute. Aan de Universiteit Gent volgde zij de masteropleiding Sociaal Werk. Zij is praktijkbegeleidster en geeft methodiekvakken en communicatie en interactie aan het departement Sociaal-Agogisch Werk, Hogeschool Gent.

home

start